<div align="center"> <h1>WDA Stryszek</h1> <h3>Strona Wincetyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego STRYSZEK</h3> <p>stryszek wincentyńskie duszpasterstwoakademickie bazylika bydgoszcz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://stryszek.org" rel="nofollow">http://stryszek.org</a></p> </div>